lo3 Olsztyn

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

SAiP

Stowarzyszenie Absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO w Olsztynie - obecnie
W
listopadzie 2001 roku zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Olsztynie.
Zebrania  członków Stowarzyszenia odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 18.00 w restauracji „U Artystów” przy ulicy Kołłątaja.
Jeśli jesteś zainteresowany członkostwem lub współpracą zadzwoń pod numer:  601 644 247 lub przyjdź na zebranie Stowarzyszenia.

AKTUALNY  SKŁAD  ZARZĄDU:

Andrzej Kurowski -                   przewodniczący
Romualda Lisowska - zastępca  przewodniczącego
Barbara Powązka -                     sekretarz
Alicja Bogdanowicz -                skarbnik
Tomasz Czajczyc -                     członek
Ireneusz Markiewicz -                członek

Od 2007 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako organizacja
pożytku publicznego.
Dzięki funduszom uzyskanym z odpisu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych, Stowarzyszenie wspiera Szkołę w procesie unowocześniania
procesu dydaktycznego. Tylko w 2013 roku, dzięki ofiarności darczyńców,
zakupiliśmy cztery tablice interaktywne.

Numer KRS :        0000051 469
Numer konta:        13 1540 1072 2001 5051 3954 0001

Wśród zadań wiodących, poza pozyskiwaniem funduszy na rzecz Szkoły
jest też integracja wszystkich roczników absolwentów naszego Liceum.
Może dzięki Twoim pomysłom uatrakcyjnimy jeszcze naszą działalność?
     Do zobaczenia Andrzej KurowskiStowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO -początki działalności

W listopadzie 2001 roku powstało i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Zebrania członków Stowarzyszenia odbywają się systematycznie w budynku szkoły. Zebrania członków Stowarzyszenia odbywają się systematycznie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 16:30 w sali nr 5 (są to otwarte spotkania prezydium). Podczas walnego zebrania wybrano Zarząd Stowarzyszenia:

Andrzej Kurowski - przewodniczący
Krystyna Chrzanowska - z-ca przewodniczącego
Anna Grygiel - Żabińska - sekretarz
Andrzej Sikorski - skarbnik
Wojciech Wacław - członek
Mieczysław Nowak - członek
Paweł Jaszczuk - członek

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Nowe przepisy znacznie upraszczają i ułatwiają podatnikom przekazanie 1% swojego podatku. Obecnie to Urząd Skarbowy zajmie się przekazaniem podatku. Podatnik musi jedynie wskazać organizację, której chce przekazać część swojego podatku. Nazwa OPP: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE Numer KRS: 0000051469

Dodatkowo podajemy również nr konta 13 1540 1072 2001 5051 3954 0001

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś zostać członkiem Stowarzyszenia wypełnij deklarację, i prześlij faksem lub pocztą na adres:

III Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
10-256 Olsztyn ul. Sybiraków 3
z dopiskiem "Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO"
tel./fax (0 prefix 89) 526-44-22

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego