lo3 Olsztyn

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Planowane rozszerzenia

Rekrutacja

W roku szkolnym 2014/2015 utworzone zostaną następujące oddziały

Symbol oddziału

Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Język obcy *:
1) pierwszy
2) drugi

Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

1A/E

biologia, chemia + do wyboru od klasy drugiej: fizyka, matematyka, informatyka, j. obcy

angielski, niemiecki, francuski

biologia,

1B

matematyka, fizyka + do wyboru od klasy drugiej: informatyka, geografia, j. obcy

angielski, niemiecki, francuski

fizyka

1C

j. polski, biologia + do wyboru od klasy drugiej: wos, historia, j. obcy

angielski, niemiecki, francuski,

biologia

1D

wos, j. polski, historia + do wyboru od klasy drugiej: geografia, j. obcy

angielski, niemiecki, francuski,

wiedza o społeczeństwie

* - jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum

29 KWIETNIA 2014 ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY III LO
lo3@lo3.olsztyn.pl


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego