lo3 Olsztyn

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Pedagog

O szkole > Pedagog

Uczniowie! Witam Was serdecznie!
Życzę powodzenia w nauce oraz życzliwości nauczycieli w chwilach Waszych słabości.
Wasz Pedagog Szkolny/ Szkolny Doradca Zawodowy
mgr Wioletta Obidzińska

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jeśli macie problemy z nauką; adaptacją w szkole;
w kontaktach z rodzicami czy rówieśnikami;

jesteście w trudnej sytuacji materialnej;
chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak;
potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście...
Przyjdźcie z każdą sprawą - nie ma spraw śmiesznych, wywołujących zgorszenie czy zdziwienie.

Jeżeli jest Wam trudno wybrać przyszły zawód i dalsze kształcenie;
nie radzicie sobie w sytuacjach trudnych, np. bezrobocie, problemy zdrowotne;
potrzebna Wam rzetelna informacja na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, programów edukacyjnych Unii Europejskiej, porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych; Jeśli chcecie uzyskać życzliwą poradę edukacyjną i zawodową;
potrzebujecie dodatkowych zajęć zawodoznawczych, przygotowujących do samodzielnego, świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej...
ZAPRASZAM!


GODZINY PRACY
mgr Wioletta Obidzińska
PEDAGOG SZKOLNY I DORADCA ZAWODOWY
poniedziałek 7.45 – 11.45
wtorek 7.45 – 13.45
środa 7.45 – 13.45
czwartek 7.45 – 15.15
piątek 7.45 – 10.15

PIELĘGNIARKA
wtorek 7.30 - 14.00
co druga środa 7.30 - 13.00
piątek 7.30 - 14.00


W dniu 16 kwietnia 2014 roku w siedzibie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, odbył się III Młodzieżowy Dzień z Doradcą Zawodowym pod hasłem "MĄDRY WYBÓR - DOBRA SZKOŁA - CIEKAWA PRACA", w której to inicjatywie wzięli udział maturzyści III LO oraz pedagog szkolny.
W trakcie Dnia z Doradcą Zawodowym odbyła się konferencja dla szkolnych doradców zawodowych i pedagogów oraz spotkania informacyjne dla uczniów. Tematyka spotkań:
"Tendencje rozwojowe na rynku pracy - zawody przyszłości."
"Oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów do pracy."
"Co warto wiedzieć zaczynając pracę - moje prawa i obowiązki."
Prowadzącymi byli doradcy zawodowi Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy.

Przemyślane wybory edukacyjne ułatwiają młodym ludziom wejście na rynek pracy. Istotne znaczenie mają również umiejętności psychospołeczne młodzieży, a także ich wiedza o prawach rządzących rynkiem pracy, wymaganiach pracodawców, aktualnych tendencjach rozwojowych. To ważny aspekt przeciwdziałania bezrobociu.


W dniu 23 kwietnia 2014r., w ramach programu profilaktycznego  "Zanim będzie za późno",  w którym uczestniczy nasze Liceum, odbyło się spotkanie zainteresowanych rodziców z przedstawicielem policji oraz pedagogiem szkolnym, panią Wiolettą Obidzińską.
„Zanim będzie za późno” – to program profilaktyczno – edukacyjny dla rodziców uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, który opracował Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Program realizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przy wsparciu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. warmińsko-mazurskiego.
http://oswiata.sanepid.olsztyn.pl/2014/02/zanim-bedzie-za-pozno-program-profilaktyczny-dla-rodzicow/

W drugim semestrze bieżącego Roku Szkolnego III LO  przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacyjno – profilaktycznego:  ” ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
Honorowy Patronat nad Programem objął Minister Edukacji Narodowej.

Koordynatorem programu w naszym liceum jest pedagog szkolny.
Program dotyczy nauki rozwijania odpowiedzialności, podejmowania najważniejszych życiowo decyzji, dbania o miłość – które nie powinny być zakłócane przez używanie szkodliwych substancji, takich jak alkohol etylowy, nikotyna czy narkotyki.
Częścią programu była  prezentacja multimedialna, dyskusja o wartościach normatywnych oraz obejrzenie filmu dotyczącego Alkoholowego Zespołu Płodowego (tzw. FAS) pt. „Wieczne dziecko”.
W programie do tej pory wzięły klasy: IIa, IIb, Ic.


W ramach współpracy z Ohotniczym Hufcem Pracy, Olsztyńską Szkołą Wyższą, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Miejskim Urzędem Pracy w Olsztynie, dnia 11 kwietnia 2014 roku, oraz dzięki inicjatywie pedagoga III LO pani Wioletty Obiedzińskiej, uczniowie uczestniczyli w "VI Nowoczesnej Giełdzie Pracy".
Była to inicjatywa skierowana do młodzieży uczącej się, studentów, absolwentów, a także młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy.
Na specjalnie przygotowanych stoiskach zainteresowani uzyskali informacje o ofertach edukacyjnych oraz ofertach zatrudnienia dostępnych na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy.
Z ofert Giełdy skorzystali również niektórzy Rodzice.
W trakcie przedwsięwzięcia odbyły się też warsztaty dotyczące planowania kariery edukacyjno - zawodowej oraz aktywnego wejścia na rynek pracy, prowadzone przez doradców zawodowych OHP.
Zdjęcia z wycieczki
link do TVP Olsztyn(wydanie 11.04. godz. 18.30 i 22.00).
http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/11414-godz-1830/14761504
http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/11414-godz-2200/1477897010 kwietnia 2014 roku uczniowie  III LO  uczestniczyli w konferencji poświeconej problemowi depresji i prób samobójczych w XI LO w Olsztynie.
Był to wywiad interaktywny z pokazem multimedialnym oraz filmem krótkometrażowym, a dotyczył depresji i prób suicydalnych (samobójczych).
Dzięki prowadzącemu go psychologowi Panu Bartoszowi Pietruszewskiemu z Warszawy uczniowie dowiedzieli się jak identyfikować, przeciwdziałać oraz radzić sobie z depresją.
Młodzież wysłuchała koncertu  zespołu muzycznego CARDIOBAND, który swoją twórczością popularyzuje ideę transplantologii.
Jako honorowi goście - uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego - zostali bardzo miło przywitani, przedstawieni innym, oraz ciepło przyjęci na tej uroczystości .
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć. (Galeria.)


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego