lo3 Olsztyn

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta

III Liceum Ogólnokształcące proponuje rozszerzenia klas  zgodne z preferencjami uczniów, dobrze dobrane pod atrakcyjne kierunki studiów, dające szansę sukcesu życiowego.

Symbol oddziału

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Język obcy*

Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

• 1A /E
• 60 miejsc

• biologia / chemia
• + do wyboru od drugiej klasy: fizyka, matematyka, informatyka,
•  j. obcy

•  angielski
•  niemiecki
•  francuski

biologia

• 1B
• 30 miejsc

• matematyka / fizyka
• + do wyboru od drugiej klasy: informatyka, geografia, j. obcy

•  angielski
•  niemiecki
•  francuski

fizyka

• 1C
• 30 miejsc

• j. polski/ biologia
• + do wyboru od drugiej klasy: wos, historia, j. obcy

•  angielski
•  niemiecki
•  francuski

biologia

• 1 D
• 30 miejsc

  • wos/ j. polski/ historia

  • +do wyboru od klasy drugiej: geografia, j. obcy

•  angielski
•  niemiecki
•  francuski

wiedza o społeczeństwie

*-jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum

Nauka języków obcych odbywa się w seminaryjnych grupach międzyklasowych, z uwzględnieniem poziomu kompetencji językowych, uzyskanych w gimnazjum.
Uczeń może wybrać wymiar godzin nauki pierwszego języka obcego ( rozszerzony/nierozszerzony).
Uczniowie III LO mogą zdobyć certyfikat DSD II z jęz. niemieckiego, uprawniający do podjęcia studiów na uczelniach niemieckojęzycznych.

Wszyscy nauczyciele przedmiotów maturalnych posiadają  uprawnienia egzaminatora maturalnego.

W roku szkolnym 2012/13 III LO uplasowało się na pierwszym miejscu wśród szkół olsztyńskich w rankingu IT Szkoła , który to ranking  jest sporządzany na podstawie pomiaru aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w róznych sferach aktywności informatycznej.:

W minionym roku szkolnym III Liceum znalazło się wśród 500 najlepszych liceów w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014, uzyskując tytuł „Brązowej Szkoły 2014”.

    Nauczyciel biologii, Leszek Terlecki, zdobył w 2009 roku tytuł Nauczyciela Roku w plebiscycie „Gazety Wyborczej”.  W 2011 roku  III LO zostało nagrodzone za przygotowanie w ciągu ostatnich 10 lat największej w regionie liczby uczniów, którzy zakwalifikowali się do szczebla centralnego Olimpiady Biologicznej.

Jak dotąd blisko 40 uczniów naszego liceum uzyskało tytuł laureata olimpiady przedmiotowej, a ponad 60 zostało finalistami olimpiad na szczeblu centralnym.
Co roku uczniowie uzyskują stypendia Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Olsztyn, Marszałka Województwa, Stypendium im. Marcina Antonowicza. Wielokrotnie zdobywali też tytuł „Primus Inter Pares”.

Jako pierwszą szkoła w województwie wprowadziliśmy DZIENNIK ELEKTRONICZNY (Elektroniczny System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce LIBRUS).  System umożliwia bezpośredni kontakt rodziców z nauczycielami i wychowawcą. Jest skutecznym, szybkim sposobem przekazywania informacji zarówno o ocenach, jak i ważnych wydarzeniach.
Ponadto  umożliwia samym uczniom śledzenie na bieżąco swoich postępów w nauce, daje dostęp do terminarza prac klasowych, informacji o wydarzeniach  w klasie i szkole.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat szkoła  prowadziła międzynarodowe wymiany młodzieży:
-  z Liceum Rabelais w Saint Brieuc, Francja
-  z Oken - Gymnasium w Offenburgu w Niemczech,
- z  Katolische Schule St. Marien w Berlinie ( uczącą języka polskiego jako języka obcego),
-  ze Szkołą Średnią im.13-ego Stycznia i z  Polską Szkołą Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie.

W roku szkolnym 2014/15 planowane  są wymiany ze szkołami w.e Francji i w Niemczech.

Wszystkie pracownie III LO mają  dostęp do Internetu,  większość  pracowni  wyposażonych jest w rzutniki multimedialne  i tablice interaktywne.
Szkoła dysponuje;
2 pracowniami informatycznymi (PC i Macintosh),
pracowniami przedmiotowymi  z biologii, chemii i fizyki z zapleczem  laboratoryjnym ,
pracowniami językowymi przystosowanymi  do nauki w małych grupach,
biblioteką,
dwiema salami gimnastycznymi, w tym jedną z galerią  dla widzów,
-salą do ćwiczeń siłowych.
III LO proponuje zajęcia pozalekcyjne, dostosowane do zainteresowań uczniów (: koło biologiczne, koło fizyczne, chemiczne, informatyczne, j. niemieckiego,  koło strzeleckie) oraz konsultacje
przedmiotowe.    
Nasza szkoła prowadzi zajęcia SKS z różnych dyscyplin sportowych,
Od lat  drużyna koszykówki chłopców lideruje w  Olsztynie, siedmiokrotnie zdobywając tytuł mistrzowski. W roku 2013/14 zostaliśmy wicemistrzem Olsztyna.
W III LO uczeń może ukończyć kurs żeglarski i zdobyć patent żeglarza jachtowego, brać udział w rejsach i spływach kajakowych.

III LO jest szkoła bezpieczną, objętą monitoringiem,  z dobrym dojazdem  do centrum i dworców PKP, PKS.
Zajęcia odbywają się na jedną zmianę, w godzinach 8.00 do 15.10.

Położenie placówki w pobliżu dworca PKP i PKS sprawia, że uczęszcza tu liczna grupa uczniów dojeżdżających do Olsztyna. Ich potrzeby są uwzględniane się przy planowaniu zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.

Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego