lo3 Olsztyn

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Konkurs wiedzy o UE

Multimedia > Projekty

I KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
DLA GIMNAZJALISTÓW

został zorganizowany przez
Szkolny Klub Europejski
im. Jeana Monnet'a
"Młodzież III LO dla Europy"


Honorowy patronat o objął dyrektor III L.O. im. M. Kopernika w Olsztynie mgr Witold Karpiński.

Głównymi celami tegoż konkursu jest:
1. Promocja wśród młodzieży gimnazjalnej Olsztyna i okolic wiedzy o Unii Europejskiej i integracji z nią Polski
2. Współpraca III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie ze szkołami gimnazjalnymi
3. Promocja szkoły i znajdowanie poprzez konkurs zdolnych, młodych ludzi do nauki w naszym liceum

Konkurs przebiegał dwustopniowo:
I stopień - zawody szkolne
II stopień - zawody finałowe

W zawodach szkolnych 14 lutego 2003 roku wzięło udział 283 uczniów z 12 gimnazjów Olsztyna i jego okolic (gimnazja nr 3, 5, 8, 11, 12, 13 i 14 oraz gimnazja z Dobrego Miasta, Barczewa, Tuławek, Stawigudy, Jonkowa). Komisja Konkursu ( w składzie: mgr Mirosława H. Rybczyńska - opiekunka SKE oraz przewodnicząca Komisji, mgr Miron Wolny - nauczyciel WOS-u i sekretarz Komisji, Marika Brzozowiec - uczennica klasy IV i członek SKE oraz Michał Żukowski - absolwent III LO i członek SKE) zakwalifikowała do udziału w zawodach finałowych 33 uczniów. Etap pisemny i ustny zawodów finałowych odbył się 14 marca 2003 roku. W pierwszej części zawodnicy przez 60 minut rozwiązywali test. Następnie do godzinnej przerwie, podczas której dyskutowali na tematy unijne z absolwentem III LO Michałem Żukowskim (Laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej) oraz uczennicą IV klasy Mariką Brzozowiec, rozpoczął się ostatni etap konkursu. Do niego zakwalifikowało się już tylko 8 zawodników, zdobyli oni największą ilość punktów w części pisemnej. odpowiadali na pytania problemowe, przygotowane przez dyrektora III LO. Losowali zestawy złożone z dwóch pytań. Komisja Konkursu oceniała zawodników w skali od 1 do 15 punktów za każdą odpowiedź. Każdy zawodnik miał 5 minut na przygotowanie odpowiedzi i 15 minut na jej udzielenie (na oba pytania). Pytania te okazały się dla Wojciecha Maciejewskiego z Gimnazjum nr 11 w Olsztynie niezbyt trudne. Zdobył on błyskotliwie 104 punkty z obu części i zajął pierwsze miejsce oraz tytuł Laureata - Zwycięzcy I Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla gimnazjalistów.

Tytuły Laureata otrzymali ponadto:
- Andrzej Fuchs (Gimnazjum nr 3 w Olsztynie) - otrzymał 102 punkty, zajmując II miejsce
- Marcin Chrostek (Gimnazjum w Tuławkach) - uzyskał III miejsce i 98 punktów
- Anna Gilska (Gimnazjum nr 8 w Olsztynie) - IV miejsce i 97 punktów
Pozostali uczestnicy ostatniego, ustnego etapu konkursu otrzymali tytuły Finalistów Konkursu, do nich należą:
- Agnieszka Kaczyńska (Gimnazjum nr 8 w Olsztynie) - 92 pkt.
- Tomasz Kowalczyk (Gimnazjum nr 13 w Olsztynie) - 91 pkt.
- Marta Romanowska (Gimnazjum w Stawigudzie) - 84 pkt.
- Andrzej Szczudło (Gimnazjum nr 13 w Olsztynie) - 79 pkt.

A oto przykładowe pytania z części ustnej konkursu.
- Wymień tzw. filary Unii Europejskiej i krótko je scharakteryzuj
- Podstawowe formy integracji europejskiej
- Przedstaw, najważniejsze Twoim zdaniem, wydarzenia z historii stosunków Polski ze Wspólnotami Europejskimi
- Co rozumiesz pod pojęciem euro o obszar euro?

Serdecznie gratulujemy Laureatowi - Zwycięzcy, Laureatom i Finalistom I Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla gimnazjalistów i życzymy dalszych sukcesów w nauce, realizacji marzeń i wykorzystania szans jakie daje Polsce akcesja do Unii Europejskiej!

Opiekunka SKE - mgr Mirosława H. Rybczyńska
oraz członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego
im. Jeana Monnet'a "Młodzież III LO dla Europy"

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego