lo3 Olsztyn

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Kadra

O szkole

Grono pedagogiczne 2013/2014
Szkołą kieruje dyrekcja w składzie:

Danuta Gomolińska - dyrektor
Joanna Witkiewicz-Purta - wicedyrektor

Przedmiot

Nauczyciele

język polski

Danuta Gomolińska
Ewa Klimaszewska-Mazur
Jolanta Rynkiewicz
Krystyna Ślubowska
Tomasz Kukliński

język francuski

Eleonora Ogińska - Horbacz

język niemiecki

Agnieszka Kubińska
Ewa Sobieraj
Dawid Kazański

język angielski

Danuta Abramczuk
Izabela Kulbaba
Magdalena de Laurans (urlop)
Maria Pietkiewicz
Sylwia Płaszczyńska- Capłap
Joanna Witkiewicz-Purta
Marta Giera-Chruszczyńska

historia i
wiedza o społeczeństwie

Joanna Gełdon
Sławomir Jażdżewski
Agnieszka Skiba

biologia

Ewa Krajewska
Leszek Terlecki

geografia

Renata Stawowczyk

matematyka

Dorota Borkowska
Ewa Kowalska
Arkadiusz Cwirko

chemia

Maria Pukianiec

fizyka

Anna Szafarzyńska

wiedza o kulturze

Joanna Gełdon

technologia informacyjna i informatyka

Arkadiusz Cwirko

przedsiębiorczość

Ewa Krajewska

PO

Grzegorz Węgrecki

WF

Mieczysław Gałdziński
Anna Kutnik
Tomasz Majchrowicz
Halina Pietruczenik-Naruniec

religia

Elżbieta Andrasz
Andrzej Zdziarski

Edyta Ruszczyk

pedagog szkolny i doradca zawodowy

Wioletta Obidzińska

biblioteka

Beata Śliż

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego