lo3 Olsztyn

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje o wymianie

Wspólpraca międzynarodowa > Wymiany > Francuska

"COMME LES HOMMES LES PAYS ONT UNE NOBLESSE QU`ON NE PEUT CONNAITRE QUE PAR L`APPROCHE ET LA FREQUENTATION AMICALE!"
JEAN GIONO

"KRAJE TAK JAK I LUDZIE MAJĄ SWOJĄ SZLACHETNOŚĆ, KTÓRĄ MOŻNA POZNAĆ JEDYNIE PRZEZ ZBLIŻENIE I PRZYJACIELSKIE SPOTKANIA"


Początek wymiany z Francją to rok 1989. Od 1991 roku datuje się nasza współpraca z Bretanią. Po dwóch latach kontaktów polegających na wymianach klas, obozach letnich i stażach uczniów podpisana została umowa o współpracy z Liceum Rabelais w Saint Brieuc. W imieniu francuskiej szkoły dokument ten podpisał dyrektor pan G. Le Forestier,
w imieniu III LO - dyrektor pan Witold Karpiński. Po trzech pracowitych lecz ciekawych latach otrzymaliśmy Attestation z Ambasady Francuskiej w Warszawie (6.09.1996 r.). Wymiana ta jest kontynuowana dzięki przychylności nowego dyrektora Liceum Rabelais - pana Jean Paul Belveze i dyrekcji III LO.
W wymianach młodzieży z naszej szkoły uczestniczą obecnie głównie uczniowie klas "francuskich" przygotowujący się do egzaminu DELF. Do tej pory w wymianie uczestniczyło ponad 560 naszych uczniów.
Przygotowania do każdej wymiany trwają od 1 do 2 lat. W czasie tym uczniowie biorący udział w wymianie:
- nawiązują korespondencję (ułatwioną teraz dzięki dobrodziejstwu sieci Internet),
- zapoznają się z Bretanią,
- opracowują informacje o Polsce, Warmii i Mazurach i Olsztynie (w języku francuskim),
- opracowują informacje o tradycjach, obchodzonych świętach w obu krajach,
- opracowują informacje o firmach polsko-francuskich,
- przygotowują program artystyczny i ekipę sportową,
- opracowują wewnętrzny regulamin grupy,
- doskonalą znajomość języka,
- bogacą słownictwo francuskie.
W przygotowaniach aktywnie uczestniczą rodzice uczniów i nauczyciele innych przedmiotów.
Cele współpracy to:
- poznanie Francji i Polski, kultury i zabytków obu krajów,
- poznanie szkoły francuskiej i polskiej oraz rówieśników z zaprzyjaźnionego liceum,
- możliwość doskonalenia języka francuskiego i sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce,
- poznanie życia codziennego rodziny korespondenta (uczestnicy wymiany mieszkają w domach swych kolegów),
- kształcenie umiejętności przebywania i współpracy w grupie,
- kontynuowanie zawiązanych przyjaźni na gruncie prywatnym.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego