lo3 Olsztyn

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Dokumenty z działalności

Stowarzyszenie Absolwentów

•Artykuł
•Statut tj. na 9.04.2005r.
•Protokół Zebrania Założycielskiego 10.06.2001r.
•Sprawozdanie Komitetu Założycielskiego za okres 10.06.2001 do 5.04.2002r.
•Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia 06.04.2002r.
•Sprawozdanie Zarządu za okres od 6.04.2002r. do 8.04.2005r.
•Protokół ze Spr-Wyb Walnego Zebrania 9.04.2005r.
•Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2006r.
•Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007r.
•Informacja o regatach żeglarskich.
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 2008.-3.10.2008r.
•Protokol z posiedzenia Zarzadu z 5.12.2008
• Sprawozdanie za rok 2008
•Protokol z posiedzenia Zarzadu z 9. 01.2009
•Protokól z posiedzenia Zarządu z 6. 02.2009
•Protokól z posiedzenia Zarządu z 6. 03.2009
•Sprawozdanie Zarządu za okres od 9.04.2005r. do 20.03.2009r.
•Sprawozdanie finansowe Zarządu za okres od 9.04.2005r. do 20.03.2009r.
•Protokół ze Spr-Wyb Walnego Zebrania 21.03.2009r.
 •Skład Zarządu na 21. 03.2009
•Skład Komisji Rewizyjnej na 21. 03.2009
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 3. 04.2009
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 8. 05.2009
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 5. 06.2009
•Relacja z czerwcowych regat 2009
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 9.10.2009
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 6.11.2009
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 11.12.2009
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 8.01.2010
•List do absolwentów z 11.01.2010r.
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 5.02.2010
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 5.03.2010
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 9.04.2010
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 14.05.2010
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 11.06.2010
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 03.09.2010
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 01.10.2010
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 05.11.2010
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 10.12.2010
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 10.01.2011
•List do absolwentów z 7.01.2011r.
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 05.02.2011
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 11.03.2011
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 01.04.2011
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 06.05.2011
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 03.06.2011
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 08.09.2011r.
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 05.10.2011r.
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 04.11.2011r.
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 09.12.2011r.
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 05.01.2012r.
•Protokół z posiedzenia Zarządu z 10.02.2012r.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego