lo3 Olsztyn

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Cel i umowa

Wspólpraca międzynarodowa > Wymiany > Niemiecka

Na zdjęciu:
Georg Diettrich
oraz Witold Karpiński (Dyrektor III LO)

 
 
 

Wymiana niemiecka
Umowę o współpracy między III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie i Oken-Gymnasium w Offenburgu (Badenia - Wirtembergia, Niemcy) podpisali 12 października 1998r. dyrektorzy obu szkół: Witold Karpiński i Manfred Kopp. Doszło do tego dzięki zaangażowaniu pana Georga Diettricha.
Cele wymiany:
- Nawiązanie współpracy między szkołami, wykorzystywanie dobrych doświadczeń w działalności obu placówek.
- Poznanie się, współpraca i wspólna zabawa młodzieży.
- Poznanie życia w obu krajach poprzez uczestniczenie w codziennym funkcjonowaniu rodziny partnera
- Doskonalenie znajomości i umiejętności posługiwania się językiem niemieckim oraz poznawanie języka polskiego przez partnerów niemieckich.
- Uczestniczenie w zajęciach szkolnych - możliwość porównania szkolnictwa obu krajów.
- Poznanie kultury i zabytków miast regionu Schwarzwaldu oraz Warmii i Mazur.
- Poznanie piękna przyrody obu regionów.
- Prowadzenie wspólnych projektów.
Sponsorami wymiany w Polsce są: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM/DPJW) oraz Urząd Miasta w Olsztynie.
Informacje o partnerze

Historia Oken-Gymnasium sięga 1875 roku, kiedy to utworzona zostala jako jedyna w Offenburgu realna szkoła żeńska. Po drugiej wojnie światowej szkoła przybrała nazwę Oken-Gymnasium. Do Oken-Gymnasium uczęszcza 728 uczniów w wieku od 10 do 18 lat (5-13 klasa). Szkoła zatrudnia 64 nauczycieli. Oferuje swym uczniom szereg kółek zainteresowań np. : chór, zajęcia teatralne, siatkówka, big-band oraz dwa profile kształcenia: przyrodniczy i językowy. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i francuskiego, a w profilu językowym również łaciny. Oken-Gymnasium współpracuje również ze szkołą z Lons-le-Saunier we Francji oraz od roku 2000/2001 z Lakeshore High School w Stevensville (Michigan) w USA.
Lorenz Oken (1779 -1851) - patron Oken-Gymnasium - urodził się w Bohlsbach koło Offenburga. Był synem rolnika, studiował medycynę we Freiburgu, a później przeniósł się do Getyngi, gdzie zdobył uprawnienia do prowadzenia wykładów.W 1807 roku objął w Jenie stanowisko profesora nauk medycznych. Przejawiał szczególne zamiłowanie do filozofii i nauk ścisłych. W kolejnych latach opublikował całą serię prac przyrodniczo - filozoficznych i przyrodniczo - historycznych. Za główne dzieło Okena uważa się 13-tomową "Historię naturalną wszystkich stanów" wydaną po raz pierwszy w latach 1833 - 1841. W 1816r. otrzymał tytuł doktora honoris causa uniwersytetu w Gießen. w dziedzinie filozofii. W 1833 roku objął stanowisko profesora historii naturalnej w Zurychu i pracował tam do końca swego życia .

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego