lo3 Olsztyn

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Baltic Sea Project

Multimedia > Projekty

The Baltic Sea Project UNESCO to ekologiczny program ochrony Bałtyku skupiający młodzież szkolną z 9 nadbałtyckich państw - Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Polski, Estonii, Rosji, Litwy i Łotwy. W pracach BSP uczestniczy już ponad 40 polskich szkół. W III LO w ramach projektu aktywnie działają klasy przyrodniczo-medyczne: I a (zobacz) i II a. Cztery osoby z klasy II a były już na międzynarodowej konferencji ekologicznej BSP w Plön (11-16 czerwca 2003, Niemcy), gdzie przedstawiły wyniki swoich badań. Rezultaty tych działań publikujemy także w czasopiśmie BSP-Newsletter.
 
Prace badawcze na konferencję w Plön wykonały:
- Agata ACHRAMOWICZ (poster) (artykuł do BSP-Newsletter)
- Ewa MORAWIEC i Paulina WITORT (poster) (artykuł do BSP-Newsletter)
- Aleksandra CHMIELEWSKA i Ewa RAMUŚ (poster)
- Marta KONDRATOWICZ (poster)


Liderzy The Baltic Sea Project:


1.Paulina Witort - laureat zawodów regionalnych i finalista zawodów wojewódzkich XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (2002/2003), laureat zawodów regionalnych i finalista zawodów wojewódzkich XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (2003/2004), uczestnik zawodów okręgowych XXXIII Olimpiady Biologicznej (2003/2004);

2.Ewa Morawiec - laureat zawodów regionalnych i finalista zawodów wojewódzkich XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (2002/2003), uczestnik zawodów okręgowych XXXIII Olimpiady Biologicznej (2003/2004);


3.Ewa Ramuś - finalista zawodów regionalnych XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (2003/2004), uczestnik zawodów okręgowych XXXIII Olimpiady Biologicznej (2003/2004);
4.Anna Moczydłowska - finalista zawodów regionalnych XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (2003/2004);
5.Agata Wasilewska - finalista zawodów regionalnych XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (2003/2004).

Nasza szkoła otrzymała certyfikat przynależnśoci do The Baltic Sea Project.

STATUT THE BALTIC SEA PROJECT:

- Zwiększenie świadomości uczniów w zakresie problemów ekologicznych regionu Morza Bałtyckiego oraz zwrócenie ich uwagi na naukowe, społeczne i kulturowe aspekty współzależności człowieka i przyrody.
- Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie badania zmian zachodzących w środowisku.
- Zachęcanie uczniów do promowania takich metod korzystania z bogactw naturalnych, które nie powodują degradacji środowiska.

Metody działania:
- Nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołami, nauczycielami i ośrodkami edukacyjnymi w regionie Morza Bałtyckiego.
- Rozwijanie potrzeby pogłębiania wiedzy oraz tworzenie wspólnych programów edukacyjnych w zakresie środowiska, współpracy między państwami i rozsądnego korzystania z bogactw naturalnych.
- Organizowanie imprez i wspólnych akcji.
- Wydawanie gazetki The BSP Newsletter oraz publikowanie istotnych informacji.

Szkoły, które włączyły się do projektu:
- Aktywnie uczestniczą w poszukiwaniu rozwiązań problemów ekologicznych w rejonie Morza Bałtyckiego.
- Aktywnie współpracują z innymi szkołami będącymi uczestnikami projektu.
- Promują edukację w zakresie ochrony środowiska zgodnie z ustaleniami The Rio Declaration (Agenda 21 oraz Baltic 21).

Podejście edukacyjne projektu zakłada:

- Osiągnięcie równowagi pomiędzy poglądem holistycznym a indywidualizmem poszczególnych dziedzin wiedzy.
- Zmiana roli ucznia z biernego odbiorcy informacji na aktywnego uczestnika procesu komunikacji.
- Zmiana roli nauczyciela z nadzorcy na przewodnika.
- Nawiązywanie i wykorzystanie kontaktów z pozostałymi uczestnikami projektu w celu zdobywania i przekazywania nowych informacji.
- Wykorzystywanie współpracy między państwami.

Projekt BSP obejmuje następujące programy:
1. Jakość wody - WATER QUALITY
2. Jakość powietrza - AIR QUALITY (metody) (protokół)
3. Rzeki - RIVERS
4. Ekologia ptaków - BIRD ECOLOGY (protokół)
5. Badania fenologiczne - PHENOLOGICAL STUDIES
6. Obserwacja i kontrola wybrzeży Morza Bałtyckiego - BSP COASTWATCH
7. Historia środowiska - ENVIRONMENTAL HISTORY (instrukcje)

Koordynatorzy szkolni BSP:
- Anna Macikowska (chemik)
- Leszek Terlecki (biolog)

Odwiedź oficjalną stronę The Baltic Sea Project: www.b-s-p.org

OPRACOWAŁ: LESZEK TERLECKI

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego